राजकीय नेते आणि राष्ट्रीय एकात्मता निबंध भाषण | Political leaders and nationality speech in Marathi

Political leaders and nationality speech in Marathi

राजकीय नेते आणि राष्ट्रीय एकात्मता माझा हिंदुस्थान माझा माझा हिंदुस्थानहिमाचलचे हिरकमंडीत शीरभूषण भरदारवृक्षावर गंगायमुनांचे रूळती मौक्तिकहारकटीस तळपे मराठमोळ्या गोदेची तलवारमहोदधिचे …

Read more

सूर्य उगवला नाही तर निबंध मराठी | Surya Ugavla Nahi Tar Essay In Marathi

Surya Ugavla Nahi Tar Essay In Marathi

सूर्य उगवला नाही तर निबंध आकाश मंडळ, पृथ्वी व्यापूनरविकरा तू बाहेर ये,अंध:कारात तिमिरादारातप्रकाशाचा आहेर दे! असं आपण त्या प्रकाशदात्याला विनवतो …

Read more

संत बागेदवांच्या जीवनातील प्रसंग | Events in the life of Saint Bagedava in marathi

Events in the life of Saint Bagedava in

संत बागेदवांच्या जीवनातील प्रसंग इंद्रायणी काठी, देवाची आळंदीलागली समाधी, ज्ञानेशाची असा रसाळ आणि सुंदर अभंग लिहिणारा नामदेव म्हणजे वारकरी सांप्रदायाच्या …

Read more

राजर्षि शाहू: सामान्यांचा कैवारी | Rajarshi Shahu Maharaj

Rajarshi Shahu Maharaj

rajarshi shahu maharaj राजर्षि शाहू: सामान्यांचा कैवारी इतिहास तू बळूनी पाहसीपाठीमागे जराझुकवून मस्तक करशीलतयांना मानाचा मुजरा! उपस्थित गुरुजन, सूज्ञ परीक्षक …

Read more