स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे बालपण | Vinayak Damodar Savarkar Essay In Marathi

Vinayak Damodar Savarkar Essay In Marathi

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे बालपण आम्ही शाळेत दररोज अभिमानाने प्रतिज्ञा करतो की, ‘भारत माझा देश आहे’ भारतमाता पारतंत्र्यात जखडली होती, तेव्हा तिच्या …

Read more