उन्हाळी हंगामात पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करण्यासाठी टँकर पाठवण्यासाठी कार्यालयाला पत्र लिहा

Letter

उन्हाळी हंगामात पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करण्यासाठी टँकर पाठवण्यासाठी कार्यालयाला पत्र लिहा. Write a letter to the office