कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट मधील चुकीची माहिती कशी दुरुस्त करावी | How to Correct Covid Vaccine Certificate in Marathi

Correct Covid Vaccine Certificate

Correct Covid Vaccine Certificate कोविड लस प्रमाणपत्र, पडताळणी, दुरुस्ती प्रक्रिया, नाव, वय, लिंग, जन्मतारीख, स्पेलिंग चूक, मोबाइल नंबरमधील चुकीची माहिती …

Read more

जीवनात संयम हवाच | Life requires rest

Life requires rest

जीवनात संयम हवाच Life requires rest लहानपणी आजीबरोबर देवळात जायचो. देवळातील कासव पाहिल्यावर माझी जिज्ञासा जागी व्हायची. मी आजीला विचारायचो, …

Read more